Tietosuojaseloste

Rovaniemen Hevosklinikka Oy tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Rovaniemen Hevosklinikka Oy - 2707436-8
Postiosoite: Sahantie 41, 98360 VUOSTIMO
Käyntiosoite: Raviradankuja 90, 96100 ROVANIEMI

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
Yrityksen / henkilön nimi: Heidi Kellokoski-Kiiskinen
Postiosoite: Sahantie 41, 98360 VUOSTIMO
Puhelinnumero: 044-2544869
Sähköposti: heidi@rovaniemenhevosklinikka.fi

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:
Heidi Kellokoski-Kiiskinen
Postiosoite: Sahantie 41, 98360 VUOSTIMO
Puhelinnumero: 044-2544869
Sähköposti: heidi@rovaniemenhevosklinikka.fi

2. Rekisteröidyt

Rovaniemen Hevosklinikka Oy:n rekisterissä talletetaan palveluja ostaneiden asiakkaiden tietoja ja potentiaalisia kuluttajia-asiakkaita.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

• Henkilön yhteystieoja käsitellään asiakassuhteen ja laskutuksen perusteella
• Henkilön yhteystieoja käsitellään suostumuksen perusteella

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

• asiakassuhteen hoitaminen
• asiakastiedotus
• yrityksen palveluista kertominen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Yhteystiedot

• nimi
• osoite
• sähköposti
• puhelinnumero

Asiakastiedot

• tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen heidi@rovaniemenhevosklinikka.fi

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

• palvelutilanteessa ja ostotapahtuman yhteydessä
• asiakassuhteen syntyessä
• markkinointitapahtuman yhteydessä
• asiakkaalta itseltään verkon kautta uutiskirjeen tilauksesta
• asiakkaalta itseltään sosiaalisen median kautta

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Rovaniemen Hevosklinikka Oy:n ulkopuolelle. Olemme varmistaneet, että sopimuksissamme palveluntarjoajien kanssa on huomioitu tietosuoja-asetus.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

• Isolta Oy, Google Inc., Facebook / WhatsApp

7. Käsittelyn kesto

Tieoja säilytetään niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakkaan yhteystietoja käsittelevät Rovaniemen Hevosklinikka Oy:n toimitusjohtaja ja ELL apulainen sekä kirjanpitäjä.

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

9. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

13. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.